Polska Centralna Klaster

We współpracy z Politechniką Łódzką utworzyliśmy portal opisujący projekty i uczestników klastra technologicznego, a także pozwalający na zarządzanie zarówno uczestnikami, jak i projektami.
Find us on facebook! Polska wersja językowa English version